DAN ČISTEGA ŠPORTA – PLAY TRUE DAY

DAN ČISTEGA ŠPORTA – PLAY TRUE DAY

“Play true Day” je dan, ki je namenjen promociji boja proti dopingu in širitvi ideje o čistem športu. Svetovna protidopinška organizacija (WADA) je 10. april razglasila za “Play True Day”. Na ta dan in v tednu pred in po 10. aprilu potekajo izobraževalne, informativne in preventivne aktivnosti, katerih namen je seznaniti športnike, trenerje, dijake, študente, strokovno in splošno javnost o nevarnostih dopinga.

Podporo čistemu športu lahko izkažete s podpisom na spletni strani: http://www.playtrueday.com/

Preveri svoje znanje o dopingu z interaktivno računalniško igro http://www.sloado.si/kategorija/play-true-kviz

Slovenska antidoping organizacija http://www.sloado.si/

Podpiramo čiste športnike in se zavedamo pomembnosti boja proti dopingu.

images