EVROPSKO PRVENSTVO ZA CHEER PLESNE PARE

EVROPSKO PRVENSTVO ZA CHEER PLESNE PARE

V Atenah je 8. in 9. decembra potekalo evropsko prvenstvo za cheer plesne pare v hip hop in pom kategorijah. V močni konkurenci, ko so bile razlike v točkah zelo majhne, so slovenska dekleta osvojila naslednje rezultate:

Mladinski pom pari
1. mesto: Ambrožič in Pavlev

Mladinski hip hop pari
5. mesto: Pavlev in Strnad
9. mesto: Pavlin in Zajc

Članski pom pari
6. mesto: Gerič in Slana

Članski hip hop pari
8. mesto: Janežič in Mežan