Vabilo na občni zbor

Vabilo na občni zbor

Člane društva in zakonite zastopnike članov vabim, da se udeležite rednega letnega občnega zbora, ki bo v ponedeljek, 18. marca 2024, ob 18.30 uri, v avli Osnovne šole Domžale, Bistriška cesta 19, Domžale.

Dnevni red:

  1. Imenovanje zapisnikarja in overitelja zapisnika.
  2. Obravnava letnega poročila za leto 2023.
  3. Izvolitev članov organov društva.
  4. Predstavitev programa in koledarja predvidenih tekmovanj v 2024.
  5.  Razno

Vabljeni.

Predsednica ŠD Sovice

Vesna Gerič

Prihajajoči dogodki

  1. TWIST OPEN 2024

    25. maja 2024