Preklic vabila na občni zbor društva

Preklic vabila na občni zbor društva

Zaradi izrednih razmer v državi in preprečitve širjenja korona virusa preklicujem občni zbor, ki je bil sklican za dne 19. 3. 2020.

O novem datumu zbora boste pravočasno obveščeni.

Do nadaljnjega so preklicane tudi vse ostale aktivnosti društva.

Na podlagi 18. člena statuta Športnega društva Sovice predsednica društva sklicuje redni letni občni zbor članov društva, ki bo v četrtek, 19. marca 2020, ob 18.00 uri, v učilnici 1.a razreda Osnovne šole Domžale, Bistriška cesta 19, Domžale

Dnevni red:

  1. Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.
  2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2019.
  3. Volitve organov društva (predsednika, podpredsednika, izvršnega in nadzornega odbora)
  4. Predstavitev programa in tekmovanj za leto 2020.
  5.  Razprava.

Vljudno vabljeni!