VABILO NA OBČNI ZBOR

VABILO NA OBČNI ZBOR

Na podlagi 18. člena Statuta Športnega društva Sovice vabim člane društva in zakonite zastopnike članov, da se udeležite rednega letnega zbora članov društva, ki bo

v sredo, 29. marca 2017, ob 18.00 uri,

v učilnici 1.a razreda Osnovne šole Domžale,

Bistriška cesta 19, Domžale.

Dnevni red:

  1. Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.
  2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2016.
  3. Financiranje v sezoni 2017/2018.
  4. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora.
  5. Tekmovanja v letu 2017.
  6. Izvedba prireditve – 10 let društva in 20 let Sovic.
  7. Posredovanje informacij o Evropskem prvenstvu.
  8. Razno.

V pričakovanju, da se boste zbora članov udeležili, vas lepo pozdravljam.

Predsednica ŠD Sovice

Vesna Gerič