Ukrepi za zagotavljanje varnosti pred Covid-19

Ukrepi za zagotavljanje varnosti pred Covid-19

 Udeleženci treningov morajo biti zdravi. Kdor kaže znake bolezni naj ostane doma.

 Na treninge vsi udeleženci pridejo primerno oblečeni. Preoblačenje pred in po treningu ni dovoljeno.

 V prostore, kjer potekajo treningi, vstopajo samo člani skupine in trenerji. Starši otroke počakajo zunaj.

 Pred vstopom v prostor je obvezno razkuževanje rok. Razkužilo zagotavlja društvo, za nadzor nad izvajanjem ukrepa je zadolžen trener.

 Po prihodu domov naj si udeleženci temeljito umijejo roke.

 Udeleženci treningov morajo upoštevati higieno kihanja in kašljanja. Starši naj svoje otroke ustrezno podučijo o pomembnosti ukrepov predvsem tudi, da se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene.

 Trener pred začetkom in po zaključku treninga prostor prezrači.

 Udeleženci naj se čim manj dotikajo drug drugega, različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno. Zaključni pozdrav s polaganjem rok ni dovoljen.

 Treningi potekajo brez uporabe rekvizitov. Če je za izvedbo treninga uporaba rekvizitov nujna, se pred začetkom in po koncu treninga razkužijo. Razkužilo zagotavlja društvo, za izvajanje ukrepa je zadolžen trener.

 Po zaključku treninga zadrževanje v prostoru ni dovoljeno.

 Bodimo odgovorni do sebe in drugih in upoštevajmo te ukrepe in vsa navodila strokovnjakov.

OSTANIMO ZDRAVI!