VABILO NA OBČNI ZBOR

VABILO NA OBČNI ZBOR

Člane društva in zakonite zastopnike članov vabimo, da se udeležite rednega letnega zbora članov društva, ki bo v četrtek, 23. marca 2023, ob 17.45 uri, v avli Osnovne šole Domžale, Bistriška cesta 19, Domžale.

Dnevni red:

  1. Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.
  2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2022.
  3. Tekmovanja v letu 2023.
  4. Razno.

Upamo, da se srečamo v čim večjem številu.

Vabilo na občni zbor – 23.3.2023